Ks. kan. lic. mgr Roman Litwińczuk

proboszcz - od 1.08.2016 r., sakrament święceń 30.05.1982 r. tel. 68 454 89 64

 

 

Ks. mgr Mariusz  S z a f r y k

wikariusz - od 22.08.2014 r., sakrament święceń 24.05.2003 r.

 

Ks. mgr Arkadiusz Cygański 
 
wikariusz - od 25.08.2016 r., sakrament święceń 20.05.2006 r.

 

Ks. mgr Piotr Kamiński
 
rezydent (pracownik Kurii Diecezjalnej w Wydziale Ekonomicznym oraz wizytator wstępnych wizytacji kanonicznych)
- od 25.08.2016 r., sakrament święceń 21.05.2005 r.