Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. 2013-2014

 

Obowiązki i zasady

Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.
 
Rodzice i Dziecko do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:
 1. Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Dziecko powinno wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej  w zakresie klasy drugiej, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.
 2. Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 12,30.
 3. Systematyczny udział w nabożeństwach liturgicznych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie, droga krzyżowa w Wielkim Poście).
 4. We wszystkich spotkaniach uczestniczy z dzieckiem przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).
 5. Ewentualne nieobecności na spotkaniach w kościele należy usprawiedliwiać w ciągu tygodnia u ks. Katechety.
 6. Dzieci, które były ochrzczone poza Parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze, powinny do                     dostarczyć do księdza metrykę chrztu.
 7. Konferencje dla rodziców odbywać się będą raz w miesiącu w niedzielę po Mszy św. o godz. 12,30 - terminy są następujące:
 •  
 •  
Poświecenia podczas Mszy św. w niedziele o godz. 12.30:
 •                       – poświęcenie różańców
 •                       – poświęcenie książeczek „Idę do Ojca” (księgarnia św. Antoniego)
 •                       – poświecenie medalików z wizerunkiem Matki Boskiej
 
 
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się                     o godz. 10.30.
 
 
Wszelkich informacji udzielają odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do I Komunii Św.:
 • Pani Małgorzata Borowczak (katechetka) - tel. 665 562 324